Copyright 2015 - Tüm Hakları saklıdır.

HIZLI KARGO

Dünyada geçerli olan Lojistik Merkezi ABD Chicago’da olan ve 15.000’den fazla üyesi bulunan Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) göre bu tanım şöyledir:

Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ham maddenin başlangıç noktasından, ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik zinciri içindeki malzemelerin, servis hizmetlerinin ve bilgi akışının etkili ve verimli bir şekilde, her iki yöne doğru hareketinin ve depolanmasının, planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesidir.

E-ticaret firmaları kurulurken müşteri ile yüz yüze temas noktasını oluşturan e-lojistik alt yapıları önceden kurgulanmalı,yönetim işlevleri arasına alınmalı ve doğru şekilde yapılandırılmalıdır.

E-ticaret firmalarının kurulma aşamasında sıklıkla yaptıkları hatalardan bir tanesi “siparişi alıp satışı yapalım nasıl olsa bir şekilde ürün teslimatını yaparız” yanılgısına  düşmeleridir.Bu yanılgıya düşen işletmeler büyüme trendine girdiğinde lojistik kaynaklı çok büyük  maliyetlere katlanmak zorunda kalmakta ve zarar etmeleri kaçınılmaz olmaktadır.

Lojistik sektörü için e-ticaretteki gelişmeler ne kadar önemli ise e-ticaret sektörünün de hızlı büyümesini sürdürmesi açısından lojistik sektörünün desteği tartışmasız  aynı öneme sahiptir.

Diğer bir ifadeyle, bir ülkedeki lojistik alt yapısı geliştikçe e-ticaret pazarının büyüme potansiyeli de artmaktadır.

Bu açıdan  lojistik sektörünün vizyonu, ülkenin ulaştırma altyapısı, lojistik sektöründeki oyuncuların rekabet gücü ve hizmet kalitesi, firma yapıları, yabancı işbirliği, yatırım kapasitesi, araştırma ve geliştirme faaliyetleri, bilgi teknolojilerine yönelik yatırımlar gibi unsurlar e-ticaret pazarını ve pazarda yer alan oyuncuları etkilemektedir.

Ülkemizde yaygın ulaştırma ağının yanı sıra, lojistik firmalarının teknolojik anlamda da gelişmiş olması, e-ticaret firmalarının tüketicilere ürün ve hizmetlerini hızlı şekilde sunmalarını kolaylaştırmaktadır.

Hem ürün teslim, hem de iade süreçlerinin basit ve anlaşılır, sürelerinin de kısa olması, e-ticaret kullanımını kolaylaştırmakta ve arttırmaktadır.

 Ülkemizin en uzak noktasına iki günde teslimat yapabilen lojistik sağlayıcıları, genellikle bir, en fazla iki gün içinde ürün teslimini gerçekleştirerek e-ticarette müşteri memnuniyetine olumlu yönde katkıda bulunmaktadır.

Türkiye'de, lojistik pazarının çok oyunculu rekabetçi yapısı kargo ücretlerinin makul seviyelerde tutulması konusunda online perakendecilere pazarlık gücü sağlamaktadır.

2013 yılı Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre milli gelirin yaklaşık %12,3’ü büyüklüğüne ulaşmış olan ve yüksek büyüme potansiyeli ile dikkat çeken Türk lojistik sektörünün  kara, hava, deniz ve demiryolu modları ve süre gelen yatırımları ile  ileriye dönük güçlü hedeflere odaklandığı; bu hedeflerin e-ticaret sektörünün büyüme hedefleri ile uyumlu olduğu gözlenmektedir.

Mevcut yolların iyileştirilmesi ve yeni yapılan yollar, karayolu lojistiğine ivme kazandırıyor.

Son yıllarda gelişen havayolu şirketleri de Türkiye’nin dünya ölçeğinde, kargo taşımacılığında gücünü artıran çok önemli gelişmeler olarak yatırımlarıyla devam ediyor.

Yurtiçinde karayolu taşımacılığının hakimiyetine karşın Türkiye’nin ihracatındaki ürünlerin taşınması deniz yoluyla gerçekleştiriliyor.

Türkiye’nin gerçekleştirdiği ihracatın yarısından fazlası  denizyolu kullanılarak yapılıyor.

Lojistik sektöründeki bu gelişmeler e-ticaret sektöründeki büyüme potansiyelinin hayata geçirilmesinde katkıda bulunacaktır.

E-lojistik sistemindeki insan hatalarını minimize etmek için e-ticaret işletmelerinin e-lojistik otomasyon sistemlerine daha fazla yatırım yapmaları ve sistemi yeni yazılımlarla geliştirmeleri e-ticaret firmalarının gelişimine ve sektördeki güven problemine olumlu yönde katkı sağlayacaktır.

Özellikle anlık stoklarla önem arz ettiği e-ticarette bu ihtiyaca paralel,lojistik sektörünün de depolama,dağıtım,ambalaj ve paketleme gibi süreçlerini gözden geçirmesi,bu süreçlerini e-ticaretin ihtiyaçlarına uyumlu hale getirecek yatırımlarla geliştirmesi gerekmektedir..

Bu geliştirme çalışmaları da kuşkusuz ki lojistik sektörü için teknolojiyi daha etkin ve yoğun kullanmayı gerekli kılmaktadır.Aynı zamanda Lojistik şirketlerimizin uluslararası pazarlara açılması ve o bölgelerdeki dağıtım ve depolama hizmetlerine talip olmaları da e-ticaret firmalarımızın işini kolaylaştıracaktır.Bu sayede e-ihracat yoluyla yapılan satışlarımızdaki teslimat sürelerimiz de kısalarak firmalarımıza yabancı pazarlarda rekabet avantajı sağlayacaktır.Yine yapılan tüm bu çalışmaların sonunda yerel e-ticaret firmalarımız yurtdışı ağırlıklı projelerinde ürünlerini daha iyi sunarak pazar paylarını genişletebilir,yeni pazarlara açılarak buna paralel  üretim kapasitelerini ve istihdamlarını projelerine bağlı artırabilirler.

Dernek olarak bizler öncelikle bu hizmetlerin site sahipleri,lojistik firmaları ve ulaştıkları müşteriler tarafından daha verimli kullanılması ve öneminin daha iyi anlaşılması için birçok ilimizde ticaret odaları STK’lar ve kobiler nezdinde toplantılar yapmaktayız.Elektronik ticaretin uluslararası ticarette özellikle numune ve modellerin hızlı bir şekilde gönderiminin önemi, küçük imalatçılar için ürettikleri ürünü düşük maliyetle ve daha az bürokratik işlemle hızlı bir şekilde ihraç etmelerinin sağlanması ihracatı teşvik edici bir unsur oluşturduğunda, hızlı kargo yoluyla taşımacılık da buna paralel olarak daha fazla kullanılmaktadır. Bu çerçevede, Gümrük İdaresi de ticareti kolaylaştırma ve güvenli kılma politikası doğrultusunda havayolu ile hızlı kargo ve posta taşımacılığı için bir takım düzenlemeler getirmiştir. Hızlı kargo taşımacılığı kapsamında azaltılmış bürokratik uygulamalar ve ücretsiz verilen gümrükleme hizmetleri sayesinde, düşük maliyetlerle KOBİ ve sanayici firmalar, uluslararası pazarda kolayca rekabet edebilecekdir. 

Gerçekleştirdiğimiz toplantılarda başta bu süreçlerde hizmet veren lojistik firmalarımız olmak üzere konunun tüm muhatapları gerçekleştirdikleri proje ve çalışmalarını ilgili bölgelerdeki  müşteri ve kobilerle  paylaşma imkanı bulmaktadırlar.

Tarih : 05.01.2016
Görüntülenme : 1 kez görüntülendi


Fotoğraflar