Copyright 2015 - Tüm Hakları saklıdır.

E-TİCARET 2013 YILI VERİLERİ

Online alışveriş sitelerin fiziksel mağazalara göre daha düşük bir bütçe ile açılabilir ve giderler minimum değerlerde oluşu, bu durumu  doğrusal olarak ürün fiyatlarına yansıtmaları, fiyatların uygun olması ödeme de alternatif yolların bulunması ve eve kadar yapılan hizmet insanları cezbediyor. Online alışveriş sitelerine eklenebilen binlerce ürün çeşidi ise bu sitelerden alışveriş yapılmasının diğer sebepleri arasında. Ürün hakkında tüketici yorumlarına ulaşma olanağı, bu sayede ürün hakkında fikir sahibi olmayı sağlar.Ürünleri karşılaştırma listesi aracılığı ile kıyaslama ortamının  oluşmasına Türkiye’de bulunmayan bir ürünü yabancı bir ülkeden sipariş edebilme olanağının da  var olması internette e-ticaret kullanımını oldukça olumlu etkiliyor ve tercih edilirliğini her geçen gün biraz daha arttırıyor..16-74 yaş grubunda 2013 yıl sonu itibariyle internet üzerinden verilen siparişlerde %48,6’lık payıyla giyim, spor malzemeleri,%25,8’lik. Payıyla elektronik araçlar ve % 25,6’lık payıyla ev eşyası ilk sıralarda gelmektedir.

2013 yılı rakamlarına göre:

Giyim  %48.6, Elektronik Araçlar (cep tel,kamera,radyo,tv,v.b)  %25.8, Ev Eşyası (Mobilya,oyuncak,beyaz eşya vb) %25.6,Seyahat ve kültürel faaliyetler için bilet satın alımı %20.0, Kitap,dergi,gazete(e-kitap dahil  %15.9,Gıda maddeleri ile günlük gereksinimler(çiçek,kozmetik,tütün vb)  %15.7, Konaklama(Otel vb ve rezervasyon)    %7.8,Sportif ve Kültürel faaliyetler için bilet satın alımı(sinema,tiyotro vb)     %7.6, Bilgisayar ve diğer ek donanım  %7.5,Film,müzik    %4.5, İlaç %4.2, E-öğrenme araçları (çevrimiçi eğitim siteleri,cd vb.)  %2.6, Oyun yazılımları ile yeni sürümlerinin yükseltilmesi %2.5, Telekom hizmetleri(TV,genişbant abonelik(ADSL vb)telefon abonelikleri,ön ödemeli kartlar  %2.3, Diğer bilgisayar ve yazılımları ile yeni sürümlerinin yükseltilmesi   %2.1, Hisse senedi/Finansal hizmet/Sigorta alımı  %1.6, Diğer   %0.5

Cinsiyet gruplarına göre bakıldığında genel olarak erkek kullanıcılar daha yüksek paya sahipken 45-54 yaş grubunda kadın kullanıcıların daha yoğun olduğu dikkati çekmektedir.Türkiye’de 2013 yılı internetten  alışveriş yapma oranını yaş ve cinsiyet aralığı olarak elimizdeki verilerle şu şekilde sıralandırabiliriz.

                                                                            Erkek            Kadın

18 - 24 yaş arası                                                    %31                %23

25- 34 yaş arası                                                     %54                %40

35 - 44 yaş arası                                                    %54                %43

45 -54 yaş arası                                                     %46                %30

55 yaş ve üstü ise                                                  %38                %21

 

 Erkeklerin %47

 Kadınların %36       Yüzdelik oranlarına sahip oldukları gözlemlenmektedir.

 

 

Kötü niyetli tüketicilerin çokluğu, işin dolandırıcılık ve sahte kart ile yapılan alışverişlerin bu sektörde iş yapmaya çalışan firmalarımıza zararı büyük, diğer taraftan da iyi niyetli olmayan e-ticaret siteleri de mevcut. Alınan ve ekranda görünen ürünlerin aynısının müşteriye ulaştırılmadığı da kulağımıza gelen şikayetlerden, fakat her ne kadar olursa olsun bu sorunlar günlük yaşamda reel olarak dokunarak aldığımız ürünlerde yaşadığımız problemlerden çok da fazla değil.Unutmayalım e-ticaret siteleri üzerinden aldığımız ürünleri dokunmadan ve görmeden  satın alıyoruz. Bazı ufak hata durumlarını da baştan kabul etmek gerekir. Bizler yurt dışında çok uzun yıllardır yapılan katalog satışlarına alışkın bir toplum değiliz. Zaten dünyada daha hızlı bir ilerleme kaydetmesinin temel sebebinin de bu olduğunu söyleyebilirim.

Ayrıca ülkemizde e-ticaretin gerçek potansiyeline ulaşamamasını gerek kobiler, gerek tüketiciler gerekse kanun koyucular tarafında bilinirliğinin yeterli düzeyde olmamasına ve gerekli mevzuat,finansman teknolojik konulardaki eksikliği diyebiliriz.

Bununla birlikte sorunların arasında sektörün ihtiyacı olan insan kaynağının eksikliğini e-ticaret sitelerinin güvenirliği ve güvenliği ile ilgili kaygıların olmasını ve e-ticaret sektörünü ve e-ticaret firmalarının işleyişini düzenleyen hukuki alt yapı eksikliği gibi konuları sayabiliriz.

ÇÖZÜMLER:Dernek olarak elektronik,ticaretin ülkemizde bir sektör olarak algılanması,bilinirliğinin artırılması,kurumsal firmaların yanı sıra Kobilere sektörün en geniş sekilde tanıtılması amacı ile  gelişim programları organize etmekte,birçok ilimizde başta ticaret odaları STK dernekler ve üniversitelerde seminer panel,konferans ve workshoplar düzenlemektedir.Sektörel raporlama altyapısı için çalışmalar organize etmekte.periyodik olarak sektörel, analiz, raporlama, araştırma geliştirme faaliyetleri yapmaktadır.

Yasal mevzuatlar konusunda ise bugüne kadar çıkan kanunlardan bahsetmek isterim,

Başlıca çıkan kanunlar;

  • 6563 Sayılı Kanun ve Ülkemize olan etkileri

E-ticaret ve aracı hizmet sağlayıcılarına ilişkin düzenlemelerin yanı sıra ticari iletişim ve ticari elektronik ileti gönderimi konusunda kurallar getiren 6563 sayılı kanun Elektronik Ticaretin düzenlenmesi hakkındaki kanun 5 Kasım 2014 tarihinde Cumhurbaşkanın onayından geçerek Resmi Gazetede yayımlandı.Kanunun yürürlüğe giriş tarihi ise 1 Mayıs 2015 olarak belirlendi.Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra kimden belli olmayan mesaj veya ileti gönderenlere alıcılardan toplanan kişisel verilerin güvenliğini sağlayamayanlara önceden izin alınmadan pazarlama işlemi gerçekleştirenlere 1000TL İle 15.000TLarasında değişen idari para cezasına hükmedilecektir.

  • 5070 Sayılı Kanun ve ülkemize olan etkileri

Elektronik imza Kanunu elektronik imza alanında düzenleme 2004 yılında 5070 sayılı elektronik imza kanunu ile getirilmiş ve güvenli elektronik imzanın elle atılan elektronik imza ile aynı hukuki sonucu doğuracağı kuralı hükme bağlanmıştır.Ayrıca e-fatura uygulaması Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 397 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Tebliğin yayımı ile hizmete alınmıştır.

  • 5651 Sayılı Kanun ve ülkemize olan etkileri

5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun kapsamında yapmış olduğu işlemler bakımından içerik sağlayıcı veya yer sağlayıcı tanımı içine sokulan taraflar için düzenlemeler getirmektedir.Tüketicilerin korunması hakkındaki kanunda ise bu kanun kapsamında çıkarılacak özellikle mesafeli sözleşmelere ilişkin ikincil mevzuat e-ticaret sektöründe uygulama alanı bulacaktır.

Tüm bunlardan anlaşılacağı gibi kanunlarımızın hem tüketici hem de firmalarımız için güncel ve   gelecek ihtiyaçlar ve olası sorunları engelleme yolunda çıktığını görmek bizleri gelecek için umutlandırmaktadır.

Tarih : 05.01.2016
Görüntülenme : 1 kez görüntülendi


Fotoğraflar